KỲ THI KỸ NĂNG NGHỀ TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2022

NGÀY ĐẦU TIÊN KỲ THI KỸ NĂNG NGHỀ TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2022 TẠI ĐIỂM THI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP.
Nghề “Giải pháp phần mềm” và “Công nghệ web”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.