LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Tháng 1 năm 2007, nhà trường thành lập Trung tâm dịch vụ sản xuất và Việc làm.

Năm 2016 trung tâm được đổi tên thành trung tâm Hỗ trợ tuyển sinh và tư vấn việc làm.

Năm 2017  trung tâm được đổi thành trung tâm Tuyển sinh và Phát triển quan hệ doanh nghiệp.

Hiện nay trung tâm được đổi thành trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm.

Do đặc thù công tác tuyển sinh có tính chất nhạy cảm đối với xã hội, đặc biệt trong những năm vừa qua công tác tuyển sinh đối với các trường đại học, cao đẳng nói chung gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao, đúng đắn và linh hoạt của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, công tác tuyển sinh hệ chính quy hàng năm luôn đạt và vượt mức chỉ tiêu tuyển sinh được giao. Số lượng sinh viên tuyển mới hàng năm khoảng từ 1.200 đến 1.350  học sinh sinh viên, quy mô đào tạo hiện nay của Nhà trường đạt trên 3.600 sinh viên chính quy. Nhà trường đã có chuyên trang về công tác tuyển sinh theo địa chỉ http://cam.edu.vn/Trungtamtuyensinh/

Ngoài công tác tuyên truyền tuyển sinh, trung tâm có chức năng là cầu nối giữa Nhà trường với các cơ quan, doanh nghiệp và các địa phương. Hoạt động của trung tâm nhằm nắm bắt được thông tin về sự phù hợp giữa chương trình đào tạo với thực tiễn của doanh nghiệp để Nhà trường điều chỉnh chương trình cho phù hợp. Tiếp cận thị trường lao động, nắm bắt nhu cầu về nguồn nhân lực và thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp trong và ngoài khu vực để tư vấn giới thiệu việc làm, giới thiệu du học, xuất khẩu lao động miễn phí cho học sinh, sinh viên.

Trong quá trình hoạt động, trung tâm đã tích cực liên hệ với hàng trăm doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trong địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc như: Khai Quang, Bình Xuyên, Bá Hiến, Bá Thiện, cụm công nghiệp Phúc Yên, ngoài ra tại địa bàn các tỉnh lân cận: KCN Quang Minh, Bắc Thăng Long, Nội Bài, Từ Sơn, Việt Yên… để giới thiệu việc làm cho các lớp học sinh ra trường. Hàng năm giới thiệu được hàng nghìn học sinh – sinh viên sau khi tốt nghiệp đi làm tại các doanh nghiệp như Prime Group, Nissin Brake Việt Nam, Honda Việt  Nam, Toyota Việt Nam, Công ty Công nghiệp chính xác Việt Nam 1 (VPIC1), BangJoo Electronis Việt Nam…Chủ động liên hệ, tìm kiếm việc làm tại các cơ sở sản xuất để tạo cho HSSV có thể kết hợp tốt giữa học tập lý  thuyết với thực  hành sản xuất ở rất nhiều cơ sở tại Vĩnh Phúc như: Công ty VPIC1, Bình Xuyên, Prime Group, …và các công ty trên địa bàn các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Nghệ An, Cao Bằng, Bắc Cạn, liên hệ cho giáo viên các khoa đến tham quan ở các doanh nghiệp.

 

Khai thác và phối hợp tổ chức đào tạo có địa chỉ các nghề Vận hành máy nâng, vận hành máy thi công nền, tại các Công ty Prime Group, Honda, Toyota. Hiện nay đang xúc tiến việc liên kết đào tạo có địa chỉ các nghề Hàn, Gia công cắt gọt tại một số doanh nghiệp khác.

Tổ chức công tác lần vết HSSV, nắm bắt nhu cầu định hướng công việc của xã hội để có ý kiến điều chỉnh công tác đào tạo phù hợp với các doanh nghiệp.

Trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm đã từng bước khẳng định thương hiệu, vị trí và vai trò trong công tác tuyển sinh, kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, doanh nghiệp với sinh viên. Trong thời gian sắp tới, sẽ có thật nhiều chương trình, hoạt động được triển khai, thực hiện theo phương châm “Đoàn kết phát triển – Hướng tới tương lai”.