TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Địa chỉ: Xã Tam Hợp – huyện Bình Xuyên – tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 1900 868689 – 0963 898 080

– Mail: nguyenluc.vn@gmail.com

– Website: http://tuyensinh.cam.edu.vn